Gospodarowanie odpadami komunalnymi – nowe stawki od 1.11.2020 roku

Nowe uchwały obowiązujące od 1 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacje na stronie internetowej MPO Kraków:

https://mpo.krakow.pl/pl/mpo/aktyprawne

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej